Don Bosco was een priester, die eind van de 19e eeuw leefde in het noorden van Italië. Hij hield zich daar vooral bezig met de jeugd in de arme wijken van Turijn.

Don Bosco vond in zijn jeugd- en jongerenwerk enkele punten heel belangrijk:

  • Aansluiting zoeken bij de belevingswereld van kinderen.
  • Een ontspannen en veilige sfeer bieden waarin kinderen zichzelf mogen zijn.
  • Duidelijk aangeven wat de mogelijkheden en grenzen zijn.
  • Kinderen laten weten dat je in ze bent geïnteresseerd.
  • Niet voor kinderen, maar met kinderen werken en er vanuit gaan dat kinderen inspraak hebben en eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen.
  • Initiatieven van kinderen aanmoedigen en hen daarbij ondersteunen om zo hun zelfstandigheid te bevorderen.