Informele steun heeft een fundamentele eigen waarde in zorg voor jeugd

Onlangs kopte Trouw: ‘Een familielid als jeugdhulpverlener. De JIM rukt op’. Eén van de ontwikkelaars van deze methode zegt in het artikel dat een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) niet een professional vervangt, maar juist aanvult.

Echter, als er iets vaststaat is het juist de op zichzelf staande waarde van informele steun. Is de huidige visie op steun van naasten binnen de Jeugdzorg daarom wel terecht? Tijd voor een kritische blik.


Informele steun is precies waar we met Don Bosco Deventer mee bezig zijn. Mooi om hierover te lezen in het complete artikel: https://www.socialevraagstukken.nl/informele-steun-heeft-een-fundamentele-eigen-waarde-in-zorg-voor-jeugd/