Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een handreiking en een uitgebreider dossier gemaakt die gemeenten ondersteunen in de zorg voor jongeren van 16 tot 27 jaar die niet in staat zijn om zelfstandig of met steun van hun eigen netwerk volwassen te worden. Marieke Couwenberg is beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente Tilburg. Zij heeft baat bij deze kennis: ‘Het voorbeeld om een integrale aanpak binnen de gemeente op te zetten heeft mij enorm getriggerd om dit ook binnen de gemeente Tilburg te doen’.

1.Wat heeft u aan de handreiking en het dossier?

“Deze kennis geeft in deelstappen weer hoe de vraagstukken 18-min en 18-plus te beslechten. Het is een soort gids waarin je ziet welke stappen helpen om de aansluitingsproblemen van kwetsbare jongeren aan te pakken. Daarnaast staan er concrete inspirerende voorbeelden in van en voor gemeenten. Dat is een voordeel van deze decentralisatie. Gemeenten delen nu vaak hun goede voorbeelden met elkaar. Fijn dat deze verzameld zijn.”

2.Wat doet u anders in uw werk dan vóór u de handreiking en het dossier raadpleegde?

“De aanbeveling om een integrale aanpak binnen de gemeente op te zetten heeft mij enorm getriggerd om dit ook binnen de gemeente Tilburg te doen. De schotten die er nu zijn, werken rondom dit thema ontzettend belemmerend. Dit thema is dus ook juist een kans om dit met de verschillende domeinen samen op te pakken. Bij het onderwerp ‘benut beleidsruimte’ in de handreiking, vind je ook waardevolle inzichten die je kunt benutten om zelf de aansluiting binnen de verschillende domeinen te zoeken.”

3.Heeft u nog voorbeelden of ideeën voor aanvulling?

“Ik ben benieuwd naar ideeën en visies omtrent de inzet van de verlengde jeugdzorg. Binnen Tilburg zijn we aan het onderzoeken hoe we de verlengde jeugdzorg het beste kunnen inzetten. Verlengde jeugdzorg kan een tijdelijk antwoord vormen op de overgang van 18-min naar 18-plus, maar vaak brengt dit onduidelijkheid en onzekerheid met zich mee voor de jongere. Verlengde jeugdzorg is een diffuus begrip, omdat deze regeling verschillend kan worden geïnterpreteerd en toegepast op basis van niet vastgestelde criteria waardoor individuele verschillen ontstaan. Verlengde jeugdzorg biedt daarnaast ook geen duurzame oplossing voor jongeren doordat het een tijdelijk regeling is, en het probleem van de overgang van 18-min naar 18-plus wordt verschoven naar een later moment zonder dit op te lossen. Gezien deze ervaringen onderzoeken we of we gaan investeren in andere oplossingen met een duurzamer effect. Oplossingen waarbij de jeugdhulpverlening goed en volledig wordt afgerond en de jongere goed voorbereid instroomt binnen de volwassenwetgeving waar hij de ondersteuning krijgt die aansluit bij zijn vragen en behoeften.”

bron: https://kennisnetjeugd.nl/interviews/118-3-vragen-over-handreiking-van-18-min-naar-18-plus-voor-gemeenten